Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Σαν Σήμερα – 22 Φεβρουαρίου

Οικονομικές Ειδήσεις
Συνταγματικό κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την επένδυση στο Ελληνικό. Στην πολυσέλιδη γνωμοδότηση (111 σελίδες) επισημαίνεται ότι πρέπει να τηρηθούν με ευλάβεια οι περιβαλλοντικές, πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές, νομοθετικές προβλέψεις και διατάξεις, ενώ υπογραμμίζεται ότι οι προβλεπόμενες κατασκευές, είναι σύμφωνες με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.Με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες οι εργασίες απομάκρυνσης υπηρεσιών αλλά και διαμόρφωσης του χώρου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση (6.000 στρέμματα) που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, μια επένδυση που μπορεί να φτάσει τα 8 δισ. ευρώ.
…………………………
Μια απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει πολλές αντιδράσεις εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οι δικαστές έκριναν ότι επιτρέπεται η απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων. Σύμφωνα με την απόφαση στην περίπτωση της απόλυσης, ο εργοδότης οφείλει να γνωστοποιήσει στην έγκυο εργαζομένη τους λόγους που δικαιολογούν την απόλυση καθώς και τα αντικειμενικά κριτήρια που καθορίστηκαν για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν.
………………………………..
«Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής ή καταπολέμηση για παράδειγμα της λαθρεμπορίας πετρελαίου ή καπνικών προϊόντων ήταν πολύ πιο δύσκολη τελικά απ΄ ό,τι εμείς ως Αριστερά πιστεύαμε πως θα ήταν».Σε αυτή την παραδοχή προέβη ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «παρόλα αυτά, τα πράγματα κινούνται και έχουν κινηθεί τα τελευταία δύο χρόνια και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους παρουσιάζουμε υπεραπόδοση, υπερεπιδόσεις στα έσοδα, γιατί όλα αυτά δεν τα μετρούν οι Θεσμοί ως συνεισφέροντα για την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων γιατί τα αποκαλούν μη παραμετρικά».
……………………………………………………………………………………..
Την ανάγκη μεγέθυνσης των Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων (ΜμΕ) ως κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους ανέδειξε το δεύτερο μέρος της μελέτης ΣΕΒ-ΕΥ, με τίτλο: «Διαδρομές επιχειρηματικής μεγέθυνσης. Η διεθνής εμπειρία και οι Ελληνικές ΜμΕ» που παρουσιάστηκε την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου.
Συγκεκριμένα, ο ΣΕΒ προτείνει στόχους και προτεραιότητες, στο πλαίσιο ενός Συμφώνου για τις Μεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις (ΜμΕ) προκειμένου να γίνει πράξη η μετάβαση από τις «πολιτικές για το μικρό μέγεθος» που συνεχίζει να εφαρμόζει η Ελλάδα, σε «πολιτικές μεγέθυνσης» ανάλογες των ευρωπαϊκών πρακτικών. Με βάση την διεθνή εμπειρία, οι πολιτικές μεγέθυνσης διασφαλίζουν καλύτερα την επιβίωση και προσφέρουν υψηλότερους ρυθμούς και ανάπτυξης των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.
Το δεύτερο μέρος της μελέτης ΣΕΒ-ΕΥ εντοπίζει τις δοκιμασμένες παρεμβάσεις και το μείγμα πολιτικής από τη διεθνή εμπειρία με βασική επιδίωξη την παραγωγική μεγέθυνση. Το Σύμφωνο για τις Μεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις (ΜμΕ) έχει κεντρικό στόχο τη δημιουργία 8.000 περισσότερων μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων μέχρι το 2025. Ο ρεαλιστικός αυτός στόχος αντιπροσωπεύει μια συντηρητική αύξηση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων κατά μόλις 2% (από το 3% σήμερα στο 5% και έναντι 7% της Ε.Ε. επί του συνόλου των επιχειρήσεων).
Η υιοθέτηση του Συμφώνου μπορεί και πρέπει να γίνει με ευρεία συναίνεση, να υπηρετείται με συνέπεια ανεξαρτήτως των εκάστοτε κύκλων διακυβέρνησης και με περιοδική αξιολόγηση.
Η μελέτη ΣΕΒ-ΕΥ παρουσιάζει επίσης τις σημαντικότερες διαδρομές παραγωγικής μεγέθυνσης, οι οποίες θα αποτελέσουν πεδίο ευρείας δημόσιας συζήτησης στο Συνέδριο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος, με τίτλο: «Οδηγός Ανάπτυξης των ΜμΕ» την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο Κωνσταντίνος Μπίτσιος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ δήλωσε: «Η επιδιωκόμενη ανάπτυξη, προϋποθέτει την κινητοποίηση όλων των υγειών παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις είναι εκ των πραγμάτων σημαντικός πυλώνας της διαδικασίας αυτής. Είναι σημαντικές στην οικονομία και συνεισφέρουν στο 87% της μισθωτής απασχόλησης. Είναι όμως ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι συνεχίζουν και σήμερα να αποκλίνουν από τις ευρωπαϊκές επιδόσεις σε όλους τους επιμέρους δείκτες αναφορικά με την παρουσία, το μέγεθος και την αποδοτικότητα. Η ανάγκη για οικονομική και παραγωγική μεγέθυνση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελλάδα προσκρούει, εκτός των συνεπειών της κρίσης, σε διαθρωτικές αδυναμίες τους που προϋπήρχαν και οφείλονται σε πολιτικές, οι οποίες προκαλούν παρατεταμένη καθήλωση σε μικρά μεγέθη. Στο πλαίσιο αυτό, το Σύμφωνο για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποσκοπεί στη σταδιακή σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και επιδόσεις. Στο συνέδριο που διοργανώνει ο ΣΕΒ θα συζητηθούν οι ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές και οι διαδρομές προς την επίτευξη του στόχου της δημιουργίας 8.000 περισσότερων μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων που θα προσθέσουν €7,7δις στο ΑΕΠ (+4%) και 100.000 δουλειές (καθαρή αύξηση 6%) έως το 2025.»
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός, Ταμίας του Δ.Σ. του ΣΕΒ σημείωσε: «Έχουμε αναγνωρίσει τις κρίσιμες διαδρομές που επιταχύνουν την παραγωγική μεγέθυνση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων (ΜμΕ). Η βελτίωση των εξαγωγών των ΜμΕ κυρίως σε διεθνή παραγωγικά δίκτυα κατά 10% μεταφράζεται σε συνολική αύξηση των εξαγωγών κατά περίπου €6 δισ., ενώ πολιτικές που αυξάνουν την παραγωγικότητα των ΜμΕ κατά μόλις 10% προσθέτουν €4,3δισ. στο ΑΕΠ (+2,3%). Επίσης, μια συντηρητική αναπροσαρμογή του μείγματος με 1.400 περισσότερες ΜμΕ γνώσης και τεχνολογίας στη μεταποίηση προσθέτει €4,2δισ. στο ΑΕΠ (+2,3%). Τέλος, η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των ΜμΕ κατά 50% (σήμερα έως και 6πλάσιο χωρών της ΕΕ) μέσα από την πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση του πτωχευτικού δικαίου και τη δεύτερη ευκαιρία, και τις απλές και σταθερές φορολογικές διαδικασίες, κ.τλ, έχει προφανές όφελος στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Είναι ευθύνη όλων όσων ασχολούνται με την μεσαία και μικρή επιχειρηματικότητα είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως διαμορφωτές πολιτικής, είτε ως πολιτικοί και διοικητικοί παράγοντες να συνεισφέρουμε σε αυτή την κατεύθυνση».
Υλικό για το συνέδριο και συνολικά η μελέτη του ΣΕΒ για τις ΜμΕ υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.sev.org.gr/ekdiloseis/ekdiloseis-sev/synedrio-mesaion-kai-mikron-epicheiriseon/
…………………………………………………………………………

σ.σ_ 22.2
1630: Ο ινδιάνος Κουαντεκίνα γνωρίζει στους βρετανούς αποίκους το ποπ-κορν.
1819: Υπογράφεται η Συνθήκη Άνταμς-Ονίς, με την οποία η Ισπανία πωλεί τη Φλόριντα στις Η.Π.Α. για 5.000.000 δολάρια.
1917: Ξεσπούν απεργιακές κινητοποιήσεις στη Ρωσία, που θα οδηγήσουν στη λεγόμενη «Φεβρουαριανή Επανάσταση» και στο τέλος της κυριαρχίας των Τσάρων, με την καθαίρεση του Νικολάου Β’.
1965: Τη μετατροπή του όρμου της Ραφήνας σε λιμάνι, με επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ώστε να αποσυμφορηθεί ο Πειραιάς, αποφασίζει η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, προκαλώντας την αγανάκτηση των Πειραιωτών.
1994: Τις έντονες ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νομιμότητα των μέτρων (εμπάργκο) κατά των Σκοπίων εκφράζει με επιστολή του στην ελληνική κυβέρνηση ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζακ Ντελόρ.
2010: Ανακοινώνεται η συγχώνευση των αεροπορικών εταιριών Aegean και Οlympic Air.
Γεν.
1796: Αντόλφ Κετελέ, βέλγος μαθηματικός, αστρονόμος και στατιστικολόγος, που εισήγαγε τα μαθηματικά στην επιστήμη της κοινωνιολογίας.
1857: Χάινριχ Ρούντολφ Χερτζ , γερμανός φυσικός, που ασχολήθηκε κυρίως με την εκπομπή και λήψη ραδιοκυμάτων. Στη μονάδα συχνότητας (1 κύκλος ανά δευτερόλεπτο) δόθηκε το όνομά του.
1909: Ντάνιελ Μπιαζόνε, Ιταλοαμερικανός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Σίρακιουζ Νάσιοναλς (μετέπειτα Φιλαντέλφια Σέβεντι Σίξερς). Είναι ο παράγοντας που εισηγήθηκε τον κανονισμό των 24’’ για την εκδήλωση επίθεσης.
Θαν.
1512: Αμέριγκο Βεσπούτσι, γενοβέζος έμπορος και θαλασσοπόρος, που ταξίδεψε κι έγραψε για την Αμερική, η οποία σύμφωνα με μία άποψη πήρε το όνομά του.
1636: Σανκτόριους Σανκτόριους, Ιταλός γιατρός, ο πρώτος που περιέγραψε και κατασκεύασε κλινικό θερμόμετρο (1612).
1957: Κυριάκος Βαρβαρέσος , διαπρεπής έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός.
………………
Κυριάκος Βαρβαρέσος (1884 – 1957)
Διακεκριμένος Έλληνας οικονομολόγος, πανεπιστημιακός δάσκαλος, ακαδημαϊκός, τραπεζίτης και πολιτικός.
Ο Κυριάκος Βαρβαρέσος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4 Μαρτίου 1884 και καταγόταν από τα Βάτικα Λακωνίας. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο έλαβε διδακτορικό δίπλωμα το 1906, με θέμα διατριβής: «Η θεωρία του πληθυσμού». Στη συνέχεια πραγματοποίησε σπουδές στα οικονομικά, με έμφαση στη Στατιστική, στα Πανεπιστήμια του Μονάχου και του Βερολίνου. Στην πρωτεύουσα της Γερμανίας έκανε πρακτική άσκηση επί εννέα μήνες στο γραφείο Στατιστικής, αποκομίζοντας σημαντικές εμπειρίες.
Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1911 και αμέσως διορίσθηκε τμηματάρχης Στατιστικής στο Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Εργασίας. Δύο χρόνια αργότερα προήχθη σε διευθυντή. Το 1916 αποσπάσθηκε στο Υπουργείο Επισιτισμού, ως γενικός διευθυντής, όπου παρέμεινε έως το 1918. Κατά το έτος αυτό εξελέγη παμψηφεί έκτακτος Καθηγητής της Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το ίδιο έτος μετέβη στο Λονδίνο και το Παρίσι, ως τεχνικός σύμβουλος της ελληνικής αντιπροσωπίας στο Συνέδριο Ειρήνης (19 Ιανουαρίου 1919 – 10 Αυγούστου 1920), που καθόρισε τις τύχες του κόσμου μετά τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Το 1924 εξελέγη τακτικός Καθηγητής στην Έδρα της Πολιτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον ίδιο χρόνο προσελήφθη ως οικονομικός σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Υπό την ιδιότητά του αυτή εργάσθηκε στην προπαρασκευή και την κατάρτιση της νομισματικής, τραπεζικής και δημοσιονομικής μεταρρύθμισης και εξυγίανσης, που πραγματοποιήθηκε τη διετία 1927-1928.
Όταν στις 21 Σεπτεμβρίου 1931 η Μεγάλη Βρετανία εγκατέλειψε τον χρυσό κανόνα και υποτίμησε τη στερλίνα, ο Βαρβαρέσος, που ήταν τότε στο Λονδίνο, πήρε θέση, προτείνοντας να εγκαταλειφθεί η «μάχη της δραχμής» και να απομακρυνθεί η χώρα από τη χρυσή βάση, ερχόμενος σε αντίθεση με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Αλέξανδρο Διομήδη. Η γνώμη του δεν εισακούσθηκε, με αποτέλεσμα την έξαρση των οικονομικών προβλημάτων και την κήρυξη της χώρας σε πτώχευση στις 22 Απριλίου 1932. Την ίδια ημέρα κλήθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο να αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο διατήρησε και στις κυβερνήσεις Παπαναστασίου και Βενιζέλου, που ακολούθησαν. Αμέσως, έλαβε σειρά μέτρων, όπως την εγκατάλειψη του χρυσού κανόνα, την υποτίμηση της δραχμής, τη δραχμοποίηση των σε χρυσό και συνάλλαγμα εσωτερικών αξιώσεων και οφειλών, τη διαρρύθμιση του εξωτερικού δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, που απετέλεσαν τη βάση της οικονομικής πολιτικής της χώρας μας μέχρι το 1941. Ο Βαρβαρέσος παρέμεινε στο Υπουργείο Οικονομικών έως τις 4 Νοεμβρίου 1932.
Το 1933 διορίσθηκε Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και το 1939 Διοικητής της. Το 1936 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Λίγες ημέρες πριν από τη γερμανική κατοχή, ακολούθησε την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση στην Κρήτη, στη Μέση Ανατολή και το Λονδίνο, αναλαμβάνοντας το Υπουργείο Οικονομικών και τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας. Το 1943 διορίσθηκε έκτακτος απεσταλμένος της Ελλάδας στη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να διευθετήσει βασικά οικονομικά θέματα και να συμμετάσχει ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στη διάσκεψη του Μπρέτον Γουντς, που καθόρισε την οικονομική αρχιτεκτονική του μεταπολεμικού κόσμου, με την ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν και ο νεαρός οικονομολόγος Ανδρέας Γ. Παπανδρέου.
Μετά την απελευθέρωση, ο Βαρβαρέσος επανήλθε ως μόνος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας (2 Φεβρουαρίου 1945), αφού η ολιγόμηνη συγκατοίκησή του στη διοίκηση της ΤτΕ με τον Ξενοφώντα Ζολώτα δεν ευοδώθηκε. Οι δύο άνδρες είχαν διαφορετικές απόψεις για την οικονομική ανασυγκρότηση της Ελλάδας μετά τον πόλεμο. Για τον μεν Βαρβαρέσο φορέας της οικονομικής ανασυγκρότησης θα πρέπει να είναι ένα ισχυρό κράτος, ενώ για τον Ζολώτα η ελεύθερη αγορά, αφού, όπως υποστήριζε, δεν υπήρχε αξιόπιστος κρατικός μηχανισμός.
Κατά τη διάρκεια της θητείας στην Τράπεζα, όσο και ως αντιπρόεδρος και Υπουργός Εφοδιασμού στην κυβέρνηση Βούλγαρη (3 Ιουνίου – 1 Σεπτεμβρίου 1945) προσπάθησε να εφαρμόσει τις ιδέες του. Το «Πείραμα Βαρβαρέσου», όπως ονομάστηκε, περιλάμβανε μέτρα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας μέσα από ένα ισχυρό κράτος. Τα κυριότερα μέτρα που έλαβε ήταν η υποτίμηση της δραχμής κατά 70%, η αύξηση μισθών κατά 50%, η επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις πληρωτέα σε 9 δόσεις και η ενεργοποίηση της αγορανομίας. Όμως, οι συνθήκες που επικρατούσαν, αλλά και η γενικότερη αντίδραση στην πολιτική σταθεροποίησης που ήθελε να επιβάλει, τον ανάγκασαν να παραιτηθεί, πρώτα από την Κυβέρνηση (1 Σεπτεμβρίου 1945) και λίγες ημέρες μετά από τη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος (19 Σεπτεμβρίου 1945). Στη συνέχεια διορίσθηκε μέλος της ελληνικής αντιπροσωπίας στην πρώτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Λονδίνο και τελικά ανέλαβε τη θέση του οικονομικού συμβούλου στη Διεθνή Τράπεζα, στην Ουάσιγκτον.
Το 1951 η κυβέρνηση Πλαστήρα, μετά την αποτυχία του «Προγράμματος Οικονομικής Ανορθώσεως», ζήτησε από τον Βαρβαρέσο να συντάξει Έκθεση για την αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος της χώρας και να προτείνει λύσεις. Ο Βαρβαρέσος προχώρησε σε συστηματική ανάλυση της οικονομικής πραγματικότητας και συνέταξε Έκθεση, την οποία υπέβαλε τον Ιανουάριο του 1952. Η «Έκθεση Βαρβαρέσου» έδινε έμφαση στην ανάγκη νομισματικής σταθερότητας, ριζικής αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και εξασφάλισης πολιτικής συναίνεσης και σταθερότητας. Επεσήμανε τις περιορισμένες, τότε, προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας και την ανάγκη τόνωσης του αγροτικού τομέα και αύξησης του γεωργικού εισοδήματος, ενώ υπογράμμιζε τη δυσκολία για ταχεία βιομηχανική ανάπτυξη, ανάπτυξη που ήταν ανάγκη να σχεδιασθεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική για την οικονομία και να μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση του εισοδήματος των λαϊκών στρωμάτων.
Μετά την υποβολή της Έκθεσης, που δεν είχε την τύχη που έπρεπε, αλλά αποτελεί έργο αναφοράς για τους μελετητές της ελληνικής οικονομίας μέχρι σήμερα, επέστρεψε στη Διεθνή Τράπεζα στην Ουάσιγκτον, όπου και παρέμεινε μέχρι το θάνατο του, που επισυνέβη στις 22 Φεβρουαρίου 1957.

 

About the Author

Greg Kalog
Greg Kalog
administrator

Εργαλεία

Εργαλεία

Επαλήθευση εγκυρότητας ΑΦM/VAT που χορηγείται από κράτος της Ε.Ε.
Χρήσιμα έντυπα
Επαληθεύσετε την εγκυρότητα του ΑΦΜ νομικού προσώπου στην Ελλάδα
Στοιχεία δημοσιότητας ΓΕΜΗ
Εκτυπώστε τα ένσημα σας
Κατεβάστε όλα τα χρήσιμα έντυπα για την εφορία.
Όλα τα τηλέφωνα για τις εφορίες στην Αττική.
Όλοι οι Κ.Α.Δ.
Όλα τα τηλέφωνα για τα επιμελητήρια.
e-ατομικός λογαριασμός ασφάλισης
Kατεβάστε όλα τα χρήσιμα έντυπα για το Ι.Κ.Α.
Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων επιθεώρηση εργασίας και ΟΑΕΔ.
Εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης.
Δείτε αν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Αποδέχομαι Δεν Αποδέχομαι Κέντρο Απορρήτου Ρυθμίσεις Απορρήτου
en_USEnglish
elGreek en_USEnglish